Sedert 1950 vormen wij een bekende verschijning binnen de oosterhoutse gemeenschap en gelukkig zien veel mensen ook hedentendage nog de toegevoegde waarde van onze vereniging. Het doel van onze vereniging is de kennis van Eerste Hulpverlening aan zo veel mogelijk mensen overbrengen. Om dit te realiseren geven wij onder andere jaarlijks de basiscursus EHBO.

De aanvullende modules die wij onderrichten zijn Eerste Hulp aan Kinderen, Eerste Hulp bij Sport, Eerste hulp bij wandelletsel, reanimatie/AED. Wij verwijzen u graag naar het tabblad CURSUSSEN. De geleerde kennis moet op peil blijven en daarom verzorgen wij ook herhalingslessen. Het rooster inzake deze bijeenkomsten treft u ook aan op deze website.

Het is vaak wettelijk verplicht om bij een evenement EHBO-ers te hebben. Onze gediplomeerde en ervaren leden verlenen vaak assistentie bij diverse manifestaties. Heeft u een activiteit in het verschiet in Oosterhout of omgeving en heeft u EHBO-ers nodig, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Al jarenlang verzorgen wij voor bedrijven een actief BHV-onderricht, specificiek toegespitst op uw organisatie en indien gewenst op uw lokatie.

Momenteel zijn wij een bloeiende en actieve vereniging met een mooie eigen lokatie. We beschikken over een groot aantal goed onderhouden, moderne hulpmiddelen en onze EHBO'ers zijn enthousiaste mensen die hun taken adequaat uitvoeren en die maatschappelijk erg betrokken zijn. Buiten dit alles zijn wij ook een gezellige vereniging, een vereniging die midden in de samenleving staat en waarbij onze leden met regelmaat iets kunnen betekenen voor hun medemensen.