De EHBO vereniging Oosterhout bestaat 70 jaar (1950- 2020)

De EHBO vereniging Oosterhout is opgericht voor een onbepaalde tijd. Zij is een voortzetting van de afdeling Oosterhout van de katholieke Nationale bond voor Eerste hulp bij Ongelukken, welke werd opgericht op negen oktober negentienhonderd en vijftig.

Sinds 1950 vormt de EHBO vereniging een bekende verschijning binnen de Oosterhoutse gemeenschap en ver daarbuiten en gelukkig zien veel mensen ook nu nog de toegevoegde waarde van onze vereniging. Door de jaren heen heeft de EHBO vereniging veel goede maar jammer genoeg ook slechte tijden gekend. Dit heeft gemaakt wat de EHBO vereniging Oosterhout momenteel is: een krachtige en gezonde vereniging.

Het doel van onze vereniging is de kennis van Eerste Hulpverlening aan mensen overbrengen. Om dit te realiseren verzorgen wij onder meer een basiscursus EHBO. De opleiding wordt afgesloten met een examen. De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam van het Oranje Kruis. Na het behalen van het examen ontvangt u een Diploma Eerste Hulp inclusief Eerste Hulp Aan Kinderen.

Met een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen, op het werk, op straat, maar ook thuis! Het EHBO diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen moet u herhalingslessen volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige te zijn als eerstehulpverlener.

Naast de basiscursus verzorgen wij de aanvullende modules, Eerste Hulp bij Sportletsels en Eerste Hulp bij wandelletsels. En ook voor de op zichzelf staande certificaten Eerste Hulp aan Kinderen (verplicht voor mensen werkzaam in de kinderopvang), Reanimatie/AED en wij verzorgen in eigen beheer Bedrijfshulpverlening opleidingen.

De EHBO vereniging Oosterhout is partner van de Nederlandse Hartstichting. Reanimatiecursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). EHBO-vereniging Oosterhout ondersteunt tevens de Reanimatie groep Zevenbergen met c.a.125 leden.

Onze leden blijven goed opgeleid door met regelmaat hun opgedane kennis aan te vullen middels praktijk oefeningen in samenwerking met onze LOTUS-leden en instructeurs. Op deze manier blijven zij praktische vaardigheden opdoen. tevens is er bij de EHBO vereniging ook een LOTUS speciale beroepen aanwezig met KIWA certificering. Wij hebben daarnaast een jeugdafdeling voor kinderen van 8 tot en met 16 jaar, die allen hun certificaat Jeugd-EHBO hebben behaald.

De EHBO vereniging is een bloeiende en actieve vereniging met haar trainingslocatie in het gemeentehuis van Oosterhout. Wij beschikken over een groot aantal goed onderhouden, moderne hulpmiddelen en onze EHBO'ers zijn enthousiaste mensen die hun taken adequaat uitvoeren en die maatschappelijk erg betrokken zijn. Buiten dit alles zijn wij ook een gezellige vereniging, een vereniging die midden in de samenleving staat en waarbij onze leden met regelmaat iets kunnen betekenen voor hun medemensen.

Met enige regelmaat stromen er leden vanuit de basisopleiding door naar de gevorderden.

Lid worden van de hulpverleningsgroep vormt een verrijking van uw kennis en ervaring op EHBO-gebied. Bovendien maakt u kennis met diverse activiteiten zoals deze binnen de Oosterhoutse samenleving worden georganiseerd, van sportevenement tot muziekfestivals, van jeugdverkeersexamen tot carnavalsfestiviteiten. Ook buiten de gemeente Oosterhout verzorgen wij hulpverlening bij diverse evenementen.

Omdat de EHBO vereniging Oosterhout 70 jaar bestaat geven wij onze volgende cursussen 20% jubileum korting:

- Basiscursus EHBO normaal €225,-- nu voor €180,--
- Spoedcursus EHBO normaal €240,-- nu voor €192,--

Bij de beide bovenstaande cursussen is de contributie voor het eerste jaar inbegrepen, zodat u al een begin kunt maken met de periodieke herhalingslessen

- Eerste Hulp Aan Kinderen normaal €80,-- nu voor €64,--
- BedrijfsHulpVerlening normaal €190,-- nu voor €152,--
- Reanimatie /AED normaal €37,50 nu voor €30,--
- Jeugd EHBO normaal €12,50 nu voor €10,--

Bij alle bovenstaande cursussen zijn het examengeld of de kosten voor certificering inbegrepen.

Nieuw in onze opleiding is de E-Learning;

Kosten zijn 65 euro voor theorie en 75 euro voor de praktijk (exclusief examengeld, te betalen aan het Oranje Kruis). 

De theorie omvat het volgende pakket: complete cursus EHBO voldoende aan de eisen van het EHBO-boek van het Oranje Kruis, laatste druk

De cursus wordt aangeleverd op een USB-stick en is alleen geschikt voor Windows 10. De cursus bestaat uit een aantal lessen, gevolgd door enkele online toetsen, die 3 x herhaald kunnen worden. In de kosten zijn 2 Skype sessies van een half uur inbegrepen met een van de instructeurs van de vereniging, waarbij wat extra uitleg gevraagd kan worden over bepaalde onderwerpen. Bij een voldoende voor elke toets wordt een certificaat afgegeven door EHBO-vereniging Oosterhout. De praktijk is uiteraard even noodzakelijk, een theorie-cursus alleen is niet voldoende, je moet het wel doen. Houders van het E-Learning certificaat krijgen toegang tot een praktijkgedeelte van 4 lessen van 2 uur (bij minimaal 5 deelnemers), als er minder dan 5 deelnemers zijn wordt dat 4 lessen van een half uur per deelnemer (dus voor 2 deelnemers zijn het 4 lessen van een uur of 2 lessen van 2 uur). Voordeel van meer deelnemers is dat je ook leert van wat een ander doet. Zoals eerder aangegeven: de kosten voor deze cursus zijn exclusief het examengeld (50 euro per examen

Het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een Oranje-Kruis examen. Na het behalen daarvan heb je hetzelfde volwaardige Oranje Kruis EHBO-diploma als je met de basiscursus behaalt.

De kosten van de cursus en het examen worden door de meeste ziektekostenverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed. Uiteraard krijgt u de daarvoor benodigde factuur van ons.

Er zijn in Nederland twee diploma's erkend door de minister: het Oranje Kruis diploma en het Rode Kruis diploma. Beide zijn ook Europees erkend. U krijgt u bij ons hetzelfde diploma als bij de bedrijven die EHBO-lessen geven in Oosterhout, en in veel gevallen krijgt u zelfs te maken met dezelfde leraren en lotussen tijdens de cursus.