Onze jeugdafdeling heeft twee onderdelen:

  1. Het verzorgen van EHBO-lessen op scholen, waarbij de school kan kiezen tussen de methode van het Oranje Kruis of die van het Rode Kruis.
  2. Het verzorgen van een uitgebreide reanimatiecursus volgens de methodiek van de Hartstichting, waarbij we onderscheid maken tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen.
  3. Het verzorgen van een jeugdopleiding binnen onze vereniging. Hierbij volgen we de methodiek van het Oranje Kruis.

EHBO op scholen In overleg met de leerkracht(en) verzorgen wij een aantal lessen, waarbij we zoveel mogelijke tegemoet komen aan de wensen van de school zelf. Daarbij hebben we de volgende basisopties:

  • We kunnen de volledige lessen uit handen nemen van de school, of we kunnen ondersteuning bieden bij de door de eigen leerkrachten te verzorgen lessen.
  • Er kan een introductie gegeven worden, waarbij de leerlingen kunnen worden doorverwezen naar onze eigen jeugdcursus, of we geven een complete cursus inclusief certificering volgens Oranje of Rode Kruis.
  • Indien de lessen te beperkt zijn om een officieel certificaat van het Rode of Oranje Kruis af te geven worden alle leerlingen gecertificeerd door EHBO-vereniging Oosterhout.

In alle situaties maken we vooraf een plan op met duidelijk omschreven doelstellingen en met een uitgebreide omschrijving van de te volgen lesmethodiek. Na goedkeuring van dit plan worden de lessen, weer in overleg ingeroosterd,

Reanimatie op voortgezet onderwijs

In overleg met de leerkracht(en) leren we de deelnemers te reanimeren. Hierbij komt zowel de "normale" reanimatie op volwassenen als de reanimatie van kinderen en baby's aan bod. Naast de echte reanimatie krijgen de leerlingen ook aangeleerd hoe ze iemand in de stabiele zijligging kunnen leggen en hoe ze moeten handelen bij een ernstige verslikking, zowel bij volwassenen als bij baby's en kinderen. Deze lessen kunnen gegeven worden als extra (dus na de reguliere lessen, bijvoorbeeld in de avond) of in plaats van bijvoorbeeld de gymlessen. De complete opleiding duurt minimaal 3 uur, maar bij spreiding over meer lessen komt daar een kwartier per les bij omdat we de voorgaande informatie deels moeten herhalen.

Bij elke les is een docent en een lotus aanwezig. Bij groepen, groter dan 16 leerlingen dient er een tweede docent of Lotus aanwezig te zijn om te waarborgen dat elke leerling voldoende individuele begeleiding kan krijgen. Alle deelnemers worden na afloop van de lessen (bij gebleken geschiktheid) gecertificeerd volgens de Nederlandse Hartstichting. Voor deze cursus is het een eis dat de leerlingen fysiek over voldoende kracht beschikken om daadwerkelijk te kunnen reanimeren. Dat betekent in de praktijk dat een klein deel van de brugklas nog niet zou kunnen deelnemen en een enkele leerling van de tweede klas. Vanaf 14 tot 15 jaar is iedereen in staat om te reanimeren.

Reanimatie op basischolen

Leerlingen van het basisonderwijs zijn nog niet in staat om te reanimeren, zij zijn simpelweg niet sterk genoeg om dat te doen. Wij leren deze groep wel aan hoe je moet reanimeren en we leiden ze ertoe op dat ze een volwassene (ook iemand die nog nooit gereanimeerd heeft) kunnen coachen tijdens het reanimeren. Zij hebben de kennis en de volwassene heeft de kracht. In onze "eigen" groepen werken we hier met twee docenten en twee lotussen, als we de reanimatielessen op een basisschool moeten verzorgen vragen we enkele ouders om daarbij te assisteren.

Jeugdopleiding binnen de vereniging

De lessen worden steeds in twee blokken gegeven: een blok in het najaar en een blok in het voorjaar. Beide blokken bestaan uit 5 lessen van 2 uur. Het eerste blok wordt afgesloten met een deelcertificaat en na deelname aan twee blokken ben je zover dat je het officiële Oranje Kruis certificaat kunt krijgen. De kosten voor een blok van 5 lessen bedragen € 12,50, waarbij je een lesboek en een werkboek ontvangt. Bij alle lessen zijn er een of twee docenten aanwezig en minstens een Lotus.

Bij voldoende belangstelling delen we de groep in op basis van leeftijd: een groep leerlingen van het basisonderwijs en een groep leerlingen van het voortgezet onderwijs, zodat je bij mensen van dezelfde leeftijdscategorie komt.

Na afloop van de cursus kun je lid worden van de jeugdafdeling van de vereniging, waarbij je oefendagen en herhalingslessen gaat krijgen en waarbij je opgeroepen kunt worden om te helpen bij bepaalde evenementen. Het jeugdlidmaatschap houdt op als je 16 jaar wordt, want dan mag je je officiële EHBO-diploma halen. Met toestemming van je ouders mag je eventueel al met 15 jaar examen doen, maar doe dat altijd in overleg met een docent, die kan beoordelen of je daar al geschikt voor bent.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.