Om uw diploma geldig te houden dient u regelmatig herhalingslessen te volgen. In de link van de bijlage treft u de herhalingslessen EHBO seizoen 2023-2024 aan. De kosten daarvoor zijn inbegrepen bij de jaarlijkse contributie. Wij adviseren u om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten. Dit in verband met grote en kleine veranderingen in diverse voorschriften aangaande het verlenen van eerste hulp. Bovendien houdt u op deze wijze uw vaardigheden in stand.

De lessen beginnen normaliter om 19.45 uur en eindigen om 22.00 uur. Ook hier verzorgen wij al het oefenmateriaal, de ondersteunende (interactieve) presentaties en onze LOTUS-leden zullen met regelmaat vragen om een praktische aanpak.

Tevens zijn er twee zaterdag-bijeenkomsten ingepland die in eerste instantie zijn bedoeld voor diegenen die niet in staat zijn om de avondlessen bij te wonen. Daarnaast is er sinds seizoen 2023/2024 een extra competentiedag ingepland voor diegenen die een of enkele herhalingslessen hebben gemist.

Herhalingslessen zijn bedoeld om te laten zien dat je op alle onderdelen competent bent. Je moet alle competenties minstens eenmaal in de twee jaar gevolgd hebben, anders mogen wij je diploma niet verlengen. Voor reanimatie geldt zelfs dat je die elk jaar moet herhalen.

Zie ook het blad competenties voor een uitleg van de manier waarop we die competenties vanaf seizoen 2023/2024 gaan bijhouden.

We hopen dat we u mogen begroeten op een "herhalings-avond" of op een "zaterdag-meeting".

Het Bestuur.