Om uw diploma geldig te houden dient u regelmatig herhalingslessen te volgen. In de link van de bijlage treft u de herhalingslessen EHBO seizoen 2022-2023 aan. De kosten daarvoor zijn inbegrepen bij de jaarlijkse contributie. Wij adviseren u om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten. Dit in verband met grote en kleine veranderingen in diverse voorschriften aangaande het verlenen van eerste hulp. Bovendien houdt u op deze wijze uw vaardigheden in stand.

De lessen beginnen normaliter om 19.50 uur en eindigen om 22.05 uur. Ook hier verzorgen wij al het oefenmateriaal, de ondersteunende (interactieve) presentaties en onze LOTUS-leden zullen met regelmaat vragen om een praktische aanpak.

Tevens zijn er een aantal zaterdag-bijeenkomsten ingepland die in eerste instantie zijn bedoeld voor onze hulpverleners. Echter, bij belangstelling zijn onze overige leden natuurlijk ook van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomsten zal er specifiek op bepaalde vaardigheden worden ingegaan, die we met regelmaat tegenkomen op hulpverleningen die wij verzorgen.

Deze meetings bieden de mogelijkheid om wat dieper op de materie in te gaan en wij zien een en ander ook als een uitgelezen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in het kader van team-building.

We hopen dat we u mogen begroeten op een "herhalings-avond" of op een "zaterdag-meeting".

Het Bestuur.