EHBO Oosterhout aanvraag hulpverlening

Algemene informatie
Factuur - / Mail- en correspondentieadres
Omschrijving evenement / locatie

 

RIE

Zonder uw risico-inventarisatie/plan van aanpak, kunnen wij geen passende hulpverlening voor u realiseren. U gelieve deze bij uw aanvraag bij te voegen. Indien beschikbaar, houden wij ons van harte aanbevolen voor een plattegrond van het evenementterrein. U kunt maximaal 4 afbeeldingen en/of bestanden uploaden.

3 bestanden max. Geaccepteerde bestanden : .pdf, .doc[x], .jpg[jpeg], .png

 

Geen RIE

Omschrijving evenement en risico's indien geen RIE

 

Overige opmerkingen

Voor op- of aanmerkingen kunt u onderstaand tekstveld gebruiken.

 

Door het insturen van uw aanvraag verklaart u zich akkoord en bekend met de "voorwaarden hulpverlening" van onze vereniging. Wij verzoeken u om bovenstaande gegevens compleet in te vullen en aan ons te retourneren. Wij kunnen ons dan een beeld vormen van uw evenement en (eventueel) een passende hulpverlening realiseren. U kunt dan van ons een reactie verwachten en (eventueel) een prijsopgave. Na akkoordbevinding wederzijds zullen wij de hulpverlening bevestigen.

Opmerking: Het is voornemens het recht van de hoofdhulpverlener van de EHBO, daar waar nodig, extra materiaal in zetten.

Onze voorwaarden